mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające UstawieBudowa osłon przeciwhałasowych na nasypie tramwajowym w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód nr sprawy TF/S/01/2023,W dniu 22-08-2023 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


W dniu 07-08-2023 r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa osłon przeciwhałasowych na nasypie tramwajowym w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód. Nr sprawy TF/S/01/2023;.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja warunków zamówienia.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy).

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Załącznik nr 1,2,3,4 do SIWZ (wersja edytowalna).Budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód nr sprawy TF/01/S/2022W dniu 01-03-2022 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


W dniu 21-02-2022 r. Zamawiający udziela informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia.


W związku z pytaniami które otrzymał zamawiający, ogłaszamy treść tych pytań wraz z odpowiedziami.

Odpowiedzi na zapytania.


W związku z pytaniami do przetargu zamawiający udziela odpowiedzi na pytania. Ponadto zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie zaktualizowanych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz zmiany terminu składania ofert.

Odpowiedzi i zmiana_treści_ogłoszernia

SST zamienne


Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód" - nr sprawy TF/01/S/2022;.

Identyfikator postępowania: 9ff3b97c-3dbc-4df4-964c-196fba641915

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu.

SWZ do pobrania.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SWZ.

Załącznik nr 1a do SWZ.

Załącznik nr 2 do SWZ.

Załącznik nr 3 do SWZ.

Załącznik nr 4 do SWZ.

Załącznik nr 5 do SWZ projekt umowy.

Załącznik nr 6 do SWZ Materiały do wniosku w formacie zip.Wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch tramwajów typu 120NaB” nr sprawy TF/S/003/21W dniu 19-11-2021 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Informacja z dnia 5.11.2021 nie zawierała informacji dotyczącej wybory najkorzystniejszej oferty, a stanowiła jedynie informację z otwarcia ofert.


W dniu 05-11-2021 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia


W dniu 02-11-2021 r. Zamawiający zamieszcza pytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmianę treści SIWZ w postaci plików edytowalnych spakowanych do zip.

Zapytania oraz wyjaśnienia


W dniu 27-10-2021 r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie naprawy głównej wybranych układów dwóch tramwajów typu 120NaB” nr sprawy TF/S/003/21".

Identyfikator postępowania 557a4bb4-cf81-4bcb-9d27-789b31bea0c7

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ do pobrania.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4a do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4c do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji do edycji spakowane do zipProjekt i budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz WschódW dniu 29/09/2021 r. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


W dniu 26-08-2021 r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Projekt i budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód;.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wysokości środków jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ do pobrania.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB.W dniu 12/03/2019 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze.


W dniu 7/03/2019 r. Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie terminu.


Zamawiający informuje, że w dniu 06.03.2019 r. SIWZ III. ust. 6 przyjmuje nowe brzmienie o treści:
„Zamawiający wymaga aby w ramach niniejszego postępowania Wykonawca złożył deklarację, że będzie posiadał zestaw niezbędnych części do bieżących napraw wagonów PESA 122NaB zapewniających utrzymanie deklarowanego wskaźnika eksploatacyjnego – gotowości (załącznik nr. 13 do oferty – wzór załącznika znajduje się na końcu niniejszej SIWZ). Części do bieżących napraw rozumie się wszystkie te, które nie są wymagane do naprawy głównej.”


W dniu 05.03.2019 r. Zamawiający udziela oferentom odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB"

Odpowiedzi_na _pytania.pdf

Zgodnie z treścią udzielonych odpowiedzi Zamawiający publikuje dokumenty, w których dokonano zmian. Zostały oznaczone dopiskiem w stopce o treści: "Zmieniony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 5/03/2019".

Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 6 do oferty.doc

Załącznik nr 6 do oferty.pdf


W dniu 26-02-2019 r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB".

SIWZ do pobrania.

Załączniki do SIWZ w wersji do edycji:

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Formularz oferty do pobrania.

Załączniki do oferty w wersji do edycji:

Załącznik nr 1 do oferty.

Załącznik nr 4 do oferty.

Załącznik nr 6 do oferty.

Załącznik nr 10 do oferty.

Załącznik nr 11 do oferty.

Załącznik nr 12 do oferty.

Załącznik nr 13 do oferty.Przedsięwzięcie polegające na jednostronnym wyklejeniu szklanych elementów ekranów przeciwhałasowych, zlokalizowanych wzdłuż linii tramwajowej do Fordonu, folią białą typu „One Way Vision”.W dniu 13.10.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze.


W dniu 03-10-2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których udzielania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 8 UPZP.

Zapytanie ofertowe z formularzem.

Pliki do edycji:

Zapytanie ofertowe z formularzem.

Wzór umowy.DOSTAWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO KOLEJOWEGO 31,5 – 50 mmW dniu 13.07.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze.


W dniu 05.07.2017 r. Zamawiający udziela oferentom wyjaśnień następującej treści:

Pismo z dn. 05.07.2017


W dniu 30.06.2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów wewnętrznych.
W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

SIWZ do pobrania


Brak danych
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 03.10.2017
Dokument oglądany razy: 21 697
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 22.08.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl