mapa strony   |   kontakt   |

Witamy na stronie BIP spółki TRAMWAJ FORDON

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Usługi prawne - Wybór kancelarii prawnej.

01.04.2014, 16:18

Informujemy, że dnia 01-04-2014 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr TF/UZP-PU/1/2014 w trybie zapytania o cenę.

Wynik postępowania.

»»

Podpisanie umowy o dofinansowanie.

14.01.2014, 15:53

Na początku stycznia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przesłało podpisaną umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” w ramach działania 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Tym samym zostały stworzone warunki do refinansowania poniesionych kosztów związanych z realizacją inwestycji.

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 14.05.2009
Dokument oglądany razy: 42 677
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 13.05.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl