mapa strony   |   kontakt   |

Zobowiązania z tyt. emisji obligacji przychodowych

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Art. 25 ust. 5 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., Tramwaj Fordon sp. z o.o. informuje, iż realizuje przedsięwzięcie finansowane w części z obligacji przychodowych, polegające na realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy, z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” wraz z nabyciem 12 szt. taboru. Na realizację zadania składa się opracownie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i odbiór dostaw oraz świadczenie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.W dniu 29 grudnia 2015 r. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wyemitowała obligacje przychodowe
Serii TF A17 30062037.

Całkowita wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi na dzień 29.12.2015 r. - 143.330.000,00 PLN.


W dniu 27 listopada 2015 r. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wyemitowała obligacje przychodowe
Serii TF A16 30062037.

Całkowita wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi na dzień 27.11.2015 r. - 119.430.000,00 PLN.


W dniu 28 paździerika 2015 r. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wyemitowała obligacje przychodowe
Serii TF A15 30062037.

Całkowita wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi na dzień 28.10.2015 r. - 115.680.000,00 PLN.


W dniu 24 września 2015 r. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wyemitowała obligacje przychodowe
Serii TF A14 30062037.

Całkowita wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi na dzień 24.09.2015 r. - 109.860.000,00 PLN.


W dniu 28 sierpnia 2015 r. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wyemitowała obligacje przychodowe
Serii TF A13 30062037.

Całkowita wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi na dzień 28.08.2015 r. - 105.220.000,00 PLN.


W dniu 29 lipca 2015 r. Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wyemitowała obligacje przychodowe 
Serii TF A12 30062037.

Całkowita wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji przychodowych wynosi na dzień 29.07.2015 r. -  100.360.000,00 PLN.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 19.08.2015
Dokument oglądany razy: 1 738
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 05.01.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl