mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

„Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”.

.W dniu 12-06-2013 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania w pliku poniżej).

Wybór oferty .


Informujemy, że dnia 12-04-2013 roku rozstrzynięte zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr TF/UZP-PU/1/2013 w trybie zapytania o cenę.

Wynik postępowania.


„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”.

.W dniu 21-12-2012 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. (do pobrania w pliku poniżej).

Wybór oferty.


W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. zawarł dnia 5 października 2011 roku umowę z firmą Voessing Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy."


Tramwaj Fordon Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej informuje o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM złożonym na podstawie UMOWY RAMOWEJ na dostawę pn.: Dostawa 15 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych tramwajów niskopodłogowych, przystosowanych do eksploatacji po torach 1000 mm na terenie Miasta Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach ZDMiKP w Bydgoszczy lub po kliknięciu tutaj.


Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy."


W dniu 22 lipca 2009 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przeprowadzonym w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12-11-2009 r. Syg. akt KIO/UZP 1497/09, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” – nr sprawy: TF/01/2009.


Informacja w pliku dostępnym poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Brak danych
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 17.04.2009
Dokument oglądany razy: 3 675
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 12.06.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl