mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

Wersja archiwalna zmieniona dnia 08.02.2012


Tramwaj Fordon Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej informuje o ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM złożonym na podstawie UMOWY RAMOWEJ na dostawę pn.: Dostawa 15 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych tramwajów niskopodłogowych, przystosowanych do eksploatacji po torach 1000 mm na terenie Miasta Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach ZDMiKP w Bydgoszczy lub po kliknięciu tutaj.


Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy."


W dniu 22 lipca 2009 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przeprowadzonym w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12-11-2009 r. Syg. akt KIO/UZP 1497/09, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” – nr sprawy: TF/01/2009.


Informacja w pliku dostępnym poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 17.04.2009
Dokument oglądany razy: 534
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 08.02.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl