Niepodlegające Ustawie

Wersja archiwalna z dnia 26.08.2021


Projekt i budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz WschódW dniu 26-08-2021 r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Projekt i budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód;.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ do pobrania.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ.Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB.W dniu 12/03/2019 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze.


W dniu 7/03/2019 r. Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie terminu.


Zamawiający informuje, że w dniu 06.03.2019 r. SIWZ III. ust. 6 przyjmuje nowe brzmienie o treści:
„Zamawiający wymaga aby w ramach niniejszego postępowania Wykonawca złożył deklarację, że będzie posiadał zestaw niezbędnych części do bieżących napraw wagonów PESA 122NaB zapewniających utrzymanie deklarowanego wskaźnika eksploatacyjnego – gotowości (załącznik nr. 13 do oferty – wzór załącznika znajduje się na końcu niniejszej SIWZ). Części do bieżących napraw rozumie się wszystkie te, które nie są wymagane do naprawy głównej.”


W dniu 05.03.2019 r. Zamawiający udziela oferentom odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB"

Odpowiedzi_na _pytania.pdf

Zgodnie z treścią udzielonych odpowiedzi Zamawiający publikuje dokumenty, w których dokonano zmian. Zostały oznaczone dopiskiem w stopce o treści: "Zmieniony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 5/03/2019".

Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 6 do oferty.doc

Załącznik nr 6 do oferty.pdf


W dniu 26-02-2019 r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB".

SIWZ do pobrania.

Załączniki do SIWZ w wersji do edycji:

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Formularz oferty do pobrania.

Załączniki do oferty w wersji do edycji:

Załącznik nr 1 do oferty.

Załącznik nr 4 do oferty.

Załącznik nr 6 do oferty.

Załącznik nr 10 do oferty.

Załącznik nr 11 do oferty.

Załącznik nr 12 do oferty.

Załącznik nr 13 do oferty.Przedsięwzięcie polegające na jednostronnym wyklejeniu szklanych elementów ekranów przeciwhałasowych, zlokalizowanych wzdłuż linii tramwajowej do Fordonu, folią białą typu „One Way Vision”.W dniu 13.10.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze.


W dniu 03-10-2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których udzielania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 8 UPZP.

Zapytanie ofertowe z formularzem.

Pliki do edycji:

Zapytanie ofertowe z formularzem.

Wzór umowy.DOSTAWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO KOLEJOWEGO 31,5 – 50 mmW dniu 13.07.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze.


W dniu 05.07.2017 r. Zamawiający udziela oferentom wyjaśnień następującej treści:

Pismo z dn. 05.07.2017


W dniu 30.06.2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów wewnętrznych.
W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

SIWZ do pobrania

Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 03.10.2017
Dokument oglądany razy: 16 896
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 26.08.2021
 
wydruk z dnia: 26.05.2022 // www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl