Organy spółki

1. Zgromadzenie Wspólników:

2. Rada Nadzorcza w składzie:

3. Zarząd w składzie:

Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 20.04.2009
Dokument oglądany razy: 4 594
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 05.04.2019
 
wydruk z dnia: 26.05.2022 // www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl