mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

Wersja archiwalna zmieniona dnia 26.02.2019


Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB.W dniu 26-02-2019 r. Zamawiający wszczyna postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawy serwisowe i pogwarancyjne wagonów PESA, typ 122NaB".

SIWZ do pobrania.

Załączniki do SIWZ w wersji do edycji:

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Formularz oferty do pobrania.

Załączniki do oferty w wersji do edycji:

Załącznik nr 1 do oferty.

Załącznik nr 4 do oferty.

Załącznik nr 6 do oferty.

Załącznik nr 10 do oferty.

Załącznik nr 11 do oferty.

Załącznik nr 12 do oferty.

Załącznik nr 13 do oferty.Przedsięwzięcie polegające na jednostronnym wyklejeniu szklanych elementów ekranów przeciwhałasowych, zlokalizowanych wzdłuż linii tramwajowej do Fordonu, folią białą typu „One Way Vision”.W dniu 13.10.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze.


W dniu 03-10-2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których udzielania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 8 UPZP.

Zapytanie ofertowe z formularzem.

Pliki do edycji:

Zapytanie ofertowe z formularzem.

Wzór umowy.DOSTAWA TŁUCZNIA KAMIENNEGO KOLEJOWEGO 31,5 – 50 mmW dniu 13.07.2017 r. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze.


W dniu 05.07.2017 r. Zamawiający udziela oferentom wyjaśnień następującej treści:

Pismo z dn. 05.07.2017


W dniu 30.06.2017 r. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów wewnętrznych.
W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy.

SIWZ do pobrania

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Magdalena Topolewska
Dokument z dnia: 03.10.2017
Dokument oglądany razy: 14 673
Opublikował: Magdalena Topolewska
Publikacja dnia: 26.02.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl