Usługi prawne - Wybór kancelarii prawnej.

01.04.2014

Informujemy, że dnia 01-04-2014 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr TF/UZP-PU/1/2014 w trybie zapytania o cenę.

Wynik postępowania.

Wiadomość z dnia: 01.04.2014
Wiadomość oglądana razy: 849
Opublikował: Magdalena Topolewska
wydruk z dnia: 3.04.2020 // www.bip.tramwajfordon.bydgoszcz.pl